14ÚS V soutěži oceněná publikace: Vliv artificiální pulzatility na periferní vaskulaturu u pacientů s mechanickou srdeční podporou s kontinuálním průtokem


14ÚS V soutěži oceněná publikace: Vliv artificiální pulzatility na periferní vaskulaturu u pacientů s mechanickou srdeční podporou s kontinuálním průtokem

Úvod: implantace levostranných mechanických srdečních podpor (LVAS), se stala standardem v léčbě pokročilého srdečního selhání. Absence pulzatility v předchozích generacích přístrojů přispívá k endoteliální dysfunkci, která dále ovlivňuje aterosklerotické a vaskulární komplikace. Hypotézou práce je, že arteficiální pulzatilita vytvářená nejnovějším čerpadlem HeartMate 3 (HM3), by mohla mít pozitivní efekt na vaskulaturu. Metody: U 32 pacientu s implantovaným HM3 (5 žen; věk 55 ± 13,6 let) byl změřen index reaktivní hyperemie (RHI) a periferní augmentační index (AI) jako ukazatele endoteliální funkce a arteriální tuhosti pomocí přístroje EndoPAT2000, a to před a ve 3. a 6. měsíci po implantaci LVAS. RHI a AI byly také změřeny u 30 pacientů s přístrojem HeartMate II, u 15 pacientů s pokročilým srdečním selháním a u 13 zdravých dobrovolníků. Výsledky: U pacientů s HM 3 RHI signifikantně poklesl ve 3. a 6. měsíci po implantaci. RHI byl před implantací signifikantně nižší než u pacientů s pokročilým srdečním selháním a zdravých dobrovolníků. Byl také observován zvýšený AI, indikující zvýšení arteriální tuhosti. Podobné trendy byly sledovány u pacientů s HM II, nicméně s vyššími absolutními hodnotami RHI a AI. Závěr: Zaznamenali jsme narušenou vaskulární funkci u pacientů s mechanickou podporou, a získali další důkazy o negativním vlivu snížené pulzatility na vaskulární funkci. Výsledky naznačují, že artificiální pulzatilita u HM 3 nemá pozitivní vliv na progresi vaskulárních změn.


Authors: Ivák P
Authors‘ workplace: Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 14
Category:

Overview

Úvod: implantace levostranných mechanických srdečních podpor (LVAS), se stala standardem v léčbě pokročilého srdečního selhání. Absence pulzatility v předchozích generacích přístrojů přispívá k endoteliální dysfunkci, která dále ovlivňuje aterosklerotické a vaskulární komplikace. Hypotézou práce je, že arteficiální pulzatilita vytvářená nejnovějším čerpadlem HeartMate 3 (HM3), by mohla mít pozitivní efekt na vaskulaturu. Metody: U 32 pacientu s implantovaným HM3 (5 žen; věk 55 ± 13,6 let) byl změřen index reaktivní hyperemie (RHI) a periferní augmentační index (AI) jako ukazatele endoteliální funkce a arteriální tuhosti pomocí přístroje EndoPAT2000, a to před a ve 3. a 6. měsíci po implantaci LVAS. RHI a AI byly také změřeny u 30 pacientů s přístrojem HeartMate II, u 15 pacientů s pokročilým srdečním selháním a u 13 zdravých dobrovolníků. Výsledky: U pacientů s HM 3 RHI signifikantně poklesl ve 3. a 6. měsíci po implantaci. RHI byl před implantací signifikantně nižší než u pacientů s pokročilým srdečním selháním a zdravých dobrovolníků. Byl také observován zvýšený AI, indikující zvýšení arteriální tuhosti. Podobné trendy byly sledovány u pacientů s HM II, nicméně s vyššími absolutními hodnotami RHI a AI. Závěr: Zaznamenali jsme narušenou vaskulární funkci u pacientů s mechanickou podporou, a získali další důkazy o negativním vlivu snížené pulzatility na vaskulární funkci. Výsledky naznačují, že artificiální pulzatilita u HM 3 nemá pozitivní vliv na progresi vaskulárních změn.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account