29PS Analýza spektra plazmatických žlučových kyselin u cholesterolové cholelitiázy


Authors: Staňková B;  Vecka M;  Frýba V;  Žák A;  Tomášová P
Authors‘ workplace: IV. interní klinika – gastroenterologie a hepatologie 1. LF UK a VFN v Praze
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 21
Category:

Overview

Východisko: V patogeneze cholesterolové cholelitiázy (gallstone disease – GD) se uplatňuje především supersaturace žluči cholesterolem (i), hypomobilita žlučníku (ii) a poruchy nukleace žluči (iii). Biliární cholesterol a žlučové kyseliny (bile acids – BA) pocházejí pouze z 10 % z cholesterolu syntetizovaného de novo, biliární cholesterol je tvořen především z HDL-chole­sterolu a BA z LDL-cholesterolu. BA solubilizují žlučový cholesterol a jako signální molekuly ovlivňují řadu pochodů (syntéza primárních BA, regulace homeostázy lipidů, glukózy a energetického metabolizmu). Cíl práce: Analyzovat vztahy koncentrací žlučníkových a plazmatických BA u pacientů s GD (i) a dále porovnat koncentrace plazmatických BA u osob s chole­sterolovou GD a kontrolních osob (ii). Materiál a metody: U 41 osob s cholesterolovou GD jsme analyzovali koncentrace plazmatických a žlučníkových BA nalačno a plazmatické BA u 49 osob kontrolní skupiny (KON). BA byly měřeny hmotnostní spektroskopií. Všichni pacienti byli standardně klinicky a biochemicky vyšetřeni. Výsledky: Skupina s GD měla vyšší věk (58,8 vs 45,5 let; GD vs KON; P = 0,001); skupiny se nelišily zastoupením mužů. Pacienti s GD měli vyšší koncentrace celkového cholesterolu a LDL-cholesterolu (3,17 vs 2,44 mmol/l; GD vs KON, P = 0,001) a glykémie (5,66 vs 4,85 mmol/l; GD vs KON, mmol/l; P = 0,001). Mezi koncentrací plazmatických a žlučníkových BA jsme prokázali významné korelace pro kyselinu chenodeoxycholovou, ursodeoxycholovou a litocholovou (P < 0,001). Korelace mezi koncentrací kyseliny cholové v plazmě a žluči nebyly významné. Kontrolní skupina měla vyšší koncentrace celkových, primárních, sekundárních i volných žlučových kyselin (P < 0,01). Závěry: Vyšší koncentrace plazmatických BA u kontrolní skupiny pravděpodobně reflektují větší tělesný pool žlučových kyselin a v jeho důsledku i vyšší solubilizační kapacitu pro cholesterol secernovaný do žluče.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account