12ÚS Velikost lidských adipocytů a rizikové faktory aterosklerózy


12ÚS Velikost lidských adipocytů a rizikové faktory aterosklerózy

Úvod: Subklinický zánět tukové tkáně je jednou z příčin rozvoje aterosklerózy. Jako jeden z markerů dysfunkce adipocytů je možné využít měření velikosti adipocytů. V literatuře nebyla podrobněji popsána velikost adipocytů v perivaskulární tukové tkáni u lidí. Naším cílem bylo změřit velikost adipocytů v perivaskulární tukové tkáni u živých dárců ledvin a prozkoumat její vztah ke kardiovaskulárním rizikovým faktorům a polarizaci makrofágů v tukové tkáni. Metodika: U 65 živých dárců ledvin byla odebrána perivaskulární tuková tkáň z okolí renální arterie. Část tkáně byla použita pro histologickou analýzu. Kryořezy o tloušťce 8 mm byly obarveny dle Giemsy. Po vyřazení poškozených nebo malých řezů byla provedena poloautomatická analýza velikosti adipocytů v programu Fiji (plugin Adiposoft). Velikost adipocytů byla vyjádřena jako plocha v m2. Část tkáně byla použita pro cytometrickou analýzu fenotypu makrofágů v tukové tkáni. Přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů byla u dárců stanovena pomocí dotazníkového šetření a základních biochemických vyšetření (věk, hladina cholesterolu v plazmě, BMI, procento tělesného tuku atd). Výsledky: Velikost adipocytů pozitivně korelovala se s hladinou triglyceridů (p < 0,01) a CRP (p < 0,01) v plazmě, BMI (p < 0,001), obvodem pasu (p < 0,01) a poměrem pas/boky (p < 0,05). Velikost adipocytů také pozitivně korelovala s proporcí proinflamačních CD14+, CD16+ , CD36high makrofágů v tukové tkáni (p < 0,05). Nebyla zjištěna korelace s hladinou LDL-cholesterolu v plazmě. Velikost adipocytů naopak negativně korelovala s hladinou HDL-cholesterolu (p < 0,001) a bazálním metabolickým výdejem přepočteným na kg tělesné hmotnosti (p < 0,05). Závěr: Velikost adipocytů perivaskulární tukové tkáně pravděpodobně odráží celkový proinflamační stav organizmu. Korelace s koncentrací triglyceridů a HDL-cholesterolu naznačuje přímý vztah velikosti adipocytů k metabolizmu na triglyceridy-bohatých lipoproteinů a intravazální produkci HDL-částic.


Authors: Bartušková H 1,2;  Kauerová S 1;  Králová Lesná I 1;  Froněk J 1;  Janoušek L 3;  Poledne R 1
Authors‘ workplace: Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha 1;  Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2;  Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 3
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 13
Category:

Overview

Úvod: Subklinický zánět tukové tkáně je jednou z příčin rozvoje aterosklerózy. Jako jeden z markerů dysfunkce adipocytů je možné využít měření velikosti adipocytů. V literatuře nebyla podrobněji popsána velikost adipocytů v perivaskulární tukové tkáni u lidí. Naším cílem bylo změřit velikost adipocytů v perivaskulární tukové tkáni u živých dárců ledvin a prozkoumat její vztah ke kardiovaskulárním rizikovým faktorům a polarizaci makrofágů v tukové tkáni. Metodika: U 65 živých dárců ledvin byla odebrána perivaskulární tuková tkáň z okolí renální arterie. Část tkáně byla použita pro histologickou analýzu. Kryořezy o tloušťce 8 mm byly obarveny dle Giemsy. Po vyřazení poškozených nebo malých řezů byla provedena poloautomatická analýza velikosti adipocytů v programu Fiji (plugin Adiposoft). Velikost adipocytů byla vyjádřena jako plocha v m2. Část tkáně byla použita pro cytometrickou analýzu fenotypu makrofágů v tukové tkáni. Přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů byla u dárců stanovena pomocí dotazníkového šetření a základních biochemických vyšetření (věk, hladina cholesterolu v plazmě, BMI, procento tělesného tuku atd). Výsledky: Velikost adipocytů pozitivně korelovala se s hladinou triglyceridů (p < 0,01) a CRP (p < 0,01) v plazmě, BMI (p < 0,001), obvodem pasu (p < 0,01) a poměrem pas/boky (p < 0,05). Velikost adipocytů také pozitivně korelovala s proporcí proinflamačních CD14+, CD16+ , CD36high makrofágů v tukové tkáni (p < 0,05). Nebyla zjištěna korelace s hladinou LDL-cholesterolu v plazmě. Velikost adipocytů naopak negativně korelovala s hladinou HDL-cholesterolu (p < 0,001) a bazálním metabolickým výdejem přepočteným na kg tělesné hmotnosti (p < 0,05). Závěr: Velikost adipocytů perivaskulární tukové tkáně pravděpodobně odráží celkový proinflamační stav organizmu. Korelace s koncentrací triglyceridů a HDL-cholesterolu naznačuje přímý vztah velikosti adipocytů k metabolizmu na triglyceridy-bohatých lipoproteinů a intravazální produkci HDL-částic.


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account