14ÚS V soutěži oceněná publikace: Vliv artificiální pulzatility na periferní vaskulaturu u pacientů s mechanickou srdeční podporou s kontinuálním průtokem


Autoři: Ivák P
Působiště autorů: Klinika kardiovaskulární chirurgie, IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 14
Kategorie: Terapie dyslipoproteinemií a dalších kardiovaskulárních rizik

Souhrn

Úvod: implantace levostranných mechanických srdečních podpor (LVAS), se stala standardem v léčbě pokročilého srdečního selhání. Absence pulzatility v předchozích generacích přístrojů přispívá k endoteliální dysfunkci, která dále ovlivňuje aterosklerotické a vaskulární komplikace. Hypotézou práce je, že arteficiální pulzatilita vytvářená nejnovějším čerpadlem HeartMate 3 (HM3), by mohla mít pozitivní efekt na vaskulaturu. Metody: U 32 pacientu s implantovaným HM3 (5 žen; věk 55 ± 13,6 let) byl změřen index reaktivní hyperemie (RHI) a periferní augmentační index (AI) jako ukazatele endoteliální funkce a arteriální tuhosti pomocí přístroje EndoPAT2000, a to před a ve 3. a 6. měsíci po implantaci LVAS. RHI a AI byly také změřeny u 30 pacientů s přístrojem HeartMate II, u 15 pacientů s pokročilým srdečním selháním a u 13 zdravých dobrovolníků. Výsledky: U pacientů s HM 3 RHI signifikantně poklesl ve 3. a 6. měsíci po implantaci. RHI byl před implantací signifikantně nižší než u pacientů s pokročilým srdečním selháním a zdravých dobrovolníků. Byl také observován zvýšený AI, indikující zvýšení arteriální tuhosti. Podobné trendy byly sledovány u pacientů s HM II, nicméně s vyššími absolutními hodnotami RHI a AI. Závěr: Zaznamenali jsme narušenou vaskulární funkci u pacientů s mechanickou podporou, a získali další důkazy o negativním vlivu snížené pulzatility na vaskulární funkci. Výsledky naznačují, že artificiální pulzatilita u HM 3 nemá pozitivní vliv na progresi vaskulárních změn.


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo Supplementum 2

2021 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se