10ÚS Metabolický syndrom a dyslipidemie u pacientů po onkologické léčbě


10ÚS Metabolický syndrom a dyslipidemie u pacientů po onkologické léčbě

Onkologická léčba představuje v současné době jeden z nově diskutovaných rizikových faktorů aterosklerózy. Podle řady epidemiologických studií je relativní riziko manifestace kardiovaskulárního onemocnění na podkladě aterosklerózy (ASKVO) obecně 2-krát vyšší než u kontrolní zdravé populace. Kromě přímého účinku chemoterapie a radioterapie na cévní stěnu dochází u těchto pacientů k manifestaci metabolického syndromu (MS) a aterogenní dyslipidémie. V tomto přehledném sdělení bude probrána epidemiologie MS u vybraných typů malignit, jakožto metabolické účinky různých chemoterapeutik, hormonální terapie a radioterapie. Jednou z hlavních náplní nového oboru „kardioonkologie“ pak bude včasné vyhledávání rizikových faktorů ASKVO před a v průběhu onkologické léčby a vypracování doporučení pro pravidelné sledování těchto rizikových pacientů. Přehled bude doplněn našimi výsledky ze studie SLATE, ve které byli srovnáváni pacienti po léčbě Hodg­kinova lymfomu (HL) v remisi (n = 80), průměrná doba přežívání 18 let, se zdravými jedinci kontrolního souboru (n = 83). Mezi pacienty s HL bylo významně více jedinců se 3 a více komponentami MS než v kontrolním souboru (p < 0,05). Pacienti měli také významně vyšší plazmatické hodnoty cholesterolu, LDL-cholesterolu, non-HDL-cholesterolu, triacylglycerolů (vše p < 0,01) a apoB (p < 0,05). Ukazatel inzulinové rezistence HOMA-IR byl u dlouhodobě přežívajících pacientů po léčbě HL významně vyšší (p < 0,001)


Authors: Kraml P 1;  Čepelová M 2
Authors‘ workplace: Interní klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha 1;  Klinika dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN v Motole, Praha 2
Published in: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 12
Category:

Overview

Onkologická léčba představuje v současné době jeden z nově diskutovaných rizikových faktorů aterosklerózy. Podle řady epidemiologických studií je relativní riziko manifestace kardiovaskulárního onemocnění na podkladě aterosklerózy (ASKVO) obecně 2-krát vyšší než u kontrolní zdravé populace. Kromě přímého účinku chemoterapie a radioterapie na cévní stěnu dochází u těchto pacientů k manifestaci metabolického syndromu (MS) a aterogenní dyslipidémie. V tomto přehledném sdělení bude probrána epidemiologie MS u vybraných typů malignit, jakožto metabolické účinky různých chemoterapeutik, hormonální terapie a radioterapie. Jednou z hlavních náplní nového oboru „kardioonkologie“ pak bude včasné vyhledávání rizikových faktorů ASKVO před a v průběhu onkologické léčby a vypracování doporučení pro pravidelné sledování těchto rizikových pacientů. Přehled bude doplněn našimi výsledky ze studie SLATE, ve které byli srovnáváni pacienti po léčbě Hodg­kinova lymfomu (HL) v remisi (n = 80), průměrná doba přežívání 18 let, se zdravými jedinci kontrolního souboru (n = 83). Mezi pacienty s HL bylo významně více jedinců se 3 a více komponentami MS než v kontrolním souboru (p < 0,05). Pacienti měli také významně vyšší plazmatické hodnoty cholesterolu, LDL-cholesterolu, non-HDL-cholesterolu, triacylglycerolů (vše p < 0,01) a apoB (p < 0,05). Ukazatel inzulinové rezistence HOMA-IR byl u dlouhodobě přežívajících pacientů po léčbě HL významně vyšší (p < 0,001)


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue Supplementum 2

2021 Issue Supplementum 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account