12ÚS Velikost lidských adipocytů a rizikové faktory aterosklerózy


Autoři: Bartušková H 1,2;  Kauerová S 1;  Králová Lesná I 1;  Froněk J 1;  Janoušek L 3;  Poledne R 1
Působiště autorů: Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha 1;  Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK, Praha 2;  Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 3
Vyšlo v časopise: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 13
Kategorie: Rizikové faktory a ukazatele cévního poškození a aterosklerózy

Souhrn

Úvod: Subklinický zánět tukové tkáně je jednou z příčin rozvoje aterosklerózy. Jako jeden z markerů dysfunkce adipocytů je možné využít měření velikosti adipocytů. V literatuře nebyla podrobněji popsána velikost adipocytů v perivaskulární tukové tkáni u lidí. Naším cílem bylo změřit velikost adipocytů v perivaskulární tukové tkáni u živých dárců ledvin a prozkoumat její vztah ke kardiovaskulárním rizikovým faktorům a polarizaci makrofágů v tukové tkáni. Metodika: U 65 živých dárců ledvin byla odebrána perivaskulární tuková tkáň z okolí renální arterie. Část tkáně byla použita pro histologickou analýzu. Kryořezy o tloušťce 8 mm byly obarveny dle Giemsy. Po vyřazení poškozených nebo malých řezů byla provedena poloautomatická analýza velikosti adipocytů v programu Fiji (plugin Adiposoft). Velikost adipocytů byla vyjádřena jako plocha v m2. Část tkáně byla použita pro cytometrickou analýzu fenotypu makrofágů v tukové tkáni. Přítomnost kardiovaskulárních rizikových faktorů byla u dárců stanovena pomocí dotazníkového šetření a základních biochemických vyšetření (věk, hladina cholesterolu v plazmě, BMI, procento tělesného tuku atd). Výsledky: Velikost adipocytů pozitivně korelovala se s hladinou triglyceridů (p < 0,01) a CRP (p < 0,01) v plazmě, BMI (p < 0,001), obvodem pasu (p < 0,01) a poměrem pas/boky (p < 0,05). Velikost adipocytů také pozitivně korelovala s proporcí proinflamačních CD14+, CD16+ , CD36high makrofágů v tukové tkáni (p < 0,05). Nebyla zjištěna korelace s hladinou LDL-cholesterolu v plazmě. Velikost adipocytů naopak negativně korelovala s hladinou HDL-cholesterolu (p < 0,001) a bazálním metabolickým výdejem přepočteným na kg tělesné hmotnosti (p < 0,05). Závěr: Velikost adipocytů perivaskulární tukové tkáně pravděpodobně odráží celkový proinflamační stav organizmu. Korelace s koncentrací triglyceridů a HDL-cholesterolu naznačuje přímý vztah velikosti adipocytů k metabolizmu na triglyceridy-bohatých lipoproteinů a intravazální produkci HDL-částic.


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo Supplementum 2

2021 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se