16ÚS Těhotenství žen s homozygotní formou familiární hypercholesterolemie: série kazuistik


Autoři: Veletová K 2;  Blaha V 2;  Bláha M 1;  Lánská M 1;  Žák P 1
Působiště autorů: IV. interní hematologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 1;  III. interní gerontometabolická klinika LF UK a FN Hradec Králové 2
Vyšlo v časopise: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 14-15
Kategorie: Terapie dyslipoproteinemií a dalších kardiovaskulárních rizik

Souhrn

Úvod: Familiární hypercholesterolemie (FH) je autosomálně kodominantně dědičná porucha lipidového metabolizmu. Její příčinou je nejčastěji defekt genu pro receptor nízkodenzitních lipoproteinů (Low-Density Lipoprotein Receptor – LDL-R). Výsledkem této poruchy je onemocnění projevující se celoživotní elevací plazmatických hladin LDL-cholesterolu, předčasnou aterosklerózou a zvýšením kardiovaskulárního rizika. Péče o ženy trpící homozygotní formou tohoto onemocnění (HoFH) staví před jejich ošetřující lékaře řadu výzev, spočívajících ve specifičnosti jednotlivých životních etap žen. Období těhotenství a laktace, díky propojení fyziologických změn, preexistující dyslipidemie a limitovaných terapeutických možností i zkušeností, představují další navýšení kardiovaskulárního rizika. Metody extrakorporální LDL-aferézy jsou jedním z možných léčebných přístupů k těmto pacientkám. Série kazuistik: Naše poznatky a zkušenosti předkládáme v sérii kazuis­tik 6 žen s HoFH a jejich celkem 13 těhotenství (9 úspěšných, 3 potraty, 1 umělé přerušení těhotenství). Během jednoho z těhotenství se vyskytly závažné komplikace vedoucí k úmrtí pacientky. Z 9 úspěšných těhotenství byly ve 2 případech využity metody LDL-aferézy. Závěr: Těhotenství pacientek s HoFH představuje pro tyto ženy značné riziko. Pacientky bez známek dekompenzovaného kardiovaskulárního onemocnění však mohou mít dobrou prognózu i výsledek. V jejich léčbě hrají metody LDL-aferézy důležitou roli.


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo Supplementum 2

2021 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se