Athero Review - Číslo Supplementum 2/2021

Specifické rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

7
01ÚS Labetalol treatment exacerbates estrogen-induced liver damage

Igreja E Sá Ic, Faradonbeh Fa, Hroch M, Lastuvkova H, Tripska K, Pericacho M, Micuda S, Nachtigal P

02ÚS Změny kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých parametrů po ovariektomii a náhradní hormonální léčbě u experimentálního modelu inzulinové rezistence

Piťha J, Hüttl M, Malinská H, Miklanková D, Bartušková H, Hlinka T, Marková I

8
03ÚS Indexy polyenových mastných kyselin omega-3 a omega-6 s dlouhým řetězcem v plazmatických fosfolipidech u osob s vysokým kardiovaskulárním rizikem

Macášek J, Zeman M, Vecka M, Staňková B, Žák A

04ÚS Prvé skúsenosti s analýzou počtu a rozmerov lipoproteínov metódou protónovej nukleárnej magnetickej rezonančnej spektroskopie

Rácz O, Bilá E, Pella D, Brenišin M


Genetika dyslipidemií a kardiálního postižení

9
05ÚS Polygenní skóre a riziko ICHS a ICHDK u pacientů s T2DM

Hubáček Ja, Dlouhá L, Dlouhá D, Veleba J, Lánská V, Adámková V, Pelikánová T

06ÚS Stanovení hypertriglyceridemického genového skóre u pacientů s familiární dysbetalipoproteinemií

Šatný M, Altschmiedová T, Todorovová V, Vrablík M, Hubáček Ja, Soška V, Kyselák O

07ÚS Polymorfizmy ABCG5/G8 u osob s obezitou a nadváhou a jejich vztah ke kardiometabolickým rizikovým faktorům

Žák A, Vecka M, Staňková B, Kalousová M, Zeman M, Šafaříková M

10
08ÚS Multifaktoriální chylomikronemie

Kovář J

11
09ÚS Post mortem vyšetření náhlé srdeční smrti: výstupy

Krebsová A, Votýpka P, Peldová P, Pohlová Kučerová Š, Blanková A, Gřegořová A, Segeťová M, Wuenschová, H. H, Hašková J, Petřková J, Tavačová T, Pilin A, Bílek M, Kulvajtová M, Dobiáš M, Tomášek P, Rücklová K, Janoušek J, Macek M Jr, Kautzner J


Rizikové faktory a ukazatele cévního poškození a aterosklerózy

12
10ÚS Metabolický syndrom a dyslipidemie u pacientů po onkologické léčbě

Kraml P, Čepelová M

11ÚS Mechanizmus antiinflamačního vlivu statinů

Poledne R, Kauerová S, Bartušková H, Muffová B, Králová Lesná I

13
12ÚS Velikost lidských adipocytů a rizikové faktory aterosklerózy

Bartušková H, Kauerová S, Králová Lesná I, Froněk J, Janoušek L, Poledne R

13ÚS Perivaskulární tuková tkáň – význam polarizace makrofágů v iniciální fázi aterogeneze

Králová Lesná I, Bartušková H, Kauerová S, Petráš M, Poledne R, Froněk J, Janoušek L, Muffová B


Terapie dyslipoproteinemií a dalších kardiovaskulárních rizik

14
14ÚS V soutěži oceněná publikace: Vliv artificiální pulzatility na periferní vaskulaturu u pacientů s mechanickou srdeční podporou s kontinuálním průtokem

Ivák P

15ÚS Zkušenosti s léčbou lomitapidem u pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií

Blaha V, Vyroubal P, Havel E, Lánská M, Bláha M

16ÚS Těhotenství žen s homozygotní formou familiární hypercholesterolemie: série kazuistik

Veletová K, Blaha V, Bláha M, Lánská M, Žák P


Varia

15
17ÚS Jsou grafická zjednodušení výživových doporučení správná?

Brát J

18ÚS Zvýšený pulzatilní index v karotickém řečišti je spojen s výskytem nežádoucích událostí u pacientů s implantovanou mechanickou srdeční podporou

Tučanová Z, Ivák P, Wohlfahrt P, Hlaváček D, Koňařík M, Szárszoi O, Netuka I, Piťha J

16
19ÚS Soluble endoglin: Anything new and interesting?

Nachtigal P, Igreja E Sá Ic, Tripska K, Vitverová B, Najmanová I, Eissazadeh S, Víšek J, Bláha M, Blaha V, Micuda S

20ÚS Lipidom a inflamatorní proces v patogenezi aterosklerózy – nové poznatky

Zadák Z, Tichá A, Hyšpler R, Hejna P, Kuchařová M, Hajšlová J, Navrátilová K


Posterová sekce

17
21PS Změny v lipidogramu a glykovaného hemoglobinu po otěhotnění a v průběhu těhotenství

Cibičková, Langová K, Schovánek J, Krystyník O, Karásek D

22PS Kvantifikace cirkulující dárcovské DNA v plazmě u pacientů po transplantaci srdce jako potenciální biomarker poškození štěpu

Dlouhá D, Rohlová E, Nováková Š, Vymětalová J, Hubáček Ja

18
23PS Gen pro FTO ovlivňuje riziko vzniku akutního koronárního syndromu v závislosti na pohlaví

Hubáček Ja, Staněk V, Adámková V, Dlouhá D, Mrázková J, Mesányová J, Gebauerová M, Kettner J, Kautzner J, Piťha J

24PS Empagliflozin zmírňuje metabolické poruchy spojené s rozvojem nealkoholické jaterní steatózy

Malinská H, Hüttl M, Marková I, Miklanková D, Zapletalová I, Poruba M, Haluzík M, Vaněčková I

19
25PS Zhoršený metabolizmus lipidů a cytochromu P450 v játrech předchází dyslipidemii v séru u postmenopauzálního metabolického syndromu

Marková I, Hüttl M, Miklanková D, Zapletalová I, Poruba M, Malinská H

26PS Využití chytrých hodinek ke kardiorehabilitaci pacientů po infarktu myokardu: pilotní výsledky studie SmartRehab.

Mrázková J, Suchánek P, Svoboda J, Wohlfahrt P

20
27PS Vliv statinů na polarizaci makrofágů in vitro

Muffová B, Kauerová S, Bartušková H, Králová Lesná I, Poledne R

21
28PS Detekce eozinofilních granulocytů v lidské tukové tkáni a jejich vztah ke kardiovaskulárním rizikovým faktorům: pilotní studie

Paukner K, Bartušková H, Froněk J, Kauerová S, Muffová B, Poledne R, Králová Lesná I

29PS Analýza spektra plazmatických žlučových kyselin u cholesterolové cholelitiázy

Staňková B, Vecka M, Frýba V, Žák A, Tomášová P

22
30PS Vliv obezity na obsah tuku v játrech a hladinu VLDL po 60hodinovém hladovění

Šedivý P, Kovář J, Dusilová T, Krauzová E, Šiklová M, Dezortová M

31PS Metabolické a renoprotektivní účinky empagliflozinu u spontánně hypertenzních potkanů exprimujících lidský C-reaktivní protein

Šilhavý J, Mlejnek P, Šimáková M, Hüttl M, Marková I, Malinská H, Vaněčková I, Pravenec M

23
32PS Triglyceridy, polymorfizmy a riziko akutního koronárního syndromu v české populaci

Todorovová V, Hubáček Ja, Dlouhá L, Šatný M, Adámková V, Piťha J, Češka R, Vrablík M

33PS Endoglin blockage is essential in hypercholesterolemia and hyperglycemia induced endothelial dysfunction in HAECs

Tripska K, Igreja E Sá Ic, Vicen M, Havelek R, Eissazadeh S, Vitverová B, Nachtigal P


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se