02ÚS Změny kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých parametrů po ovariektomii a náhradní hormonální léčbě u experimentálního modelu inzulinové rezistence


Autoři: Piťha J 1;  Hüttl M 1;  Malinská H 1;  Miklanková D 1;  Bartušková H 1;  Hlinka T 1,2;  Marková I 1
Působiště autorů: Centrum experimentální medicíny IKEM, Praha 1;  Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha 2
Vyšlo v časopise: AtheroRev 2021; 6(Supplementum 2): 7
Kategorie: Specifické rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

Souhrn

Úvod: Zda je menopauza skutečně nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění, je stále předmětem debaty. Studovali jsme, zda ovariektomie v experimentálním modelu inzulinové rezistence způsobuje kardiovaskulární změny, do jaké míry jsou tyto změny reverzibilní substitucí estradiolu a zda jsou doprovázeny změnami v orgánech mimo kardiovaskulární systém. Metody: Samice kmene hereditárního hypertriglyceridemického potkana byly rozděleny do 3 skupin: ovariektomie v 8. týdnu (n = 6), ovariektomie se substitucí 17- estradiolu (n = 6) a sham-skupina (n = 5). Byly analyzovány následující parametry: napětí/strain [(průsvit v systole-průsvit v diastole]/průsvit v diastole) abdominální aorty, exprese vaskulárních genů, hmotnost a složení myokardu a další nevaskulární a nekardiální parametry. Výsledky: Po ovariektomii se napětí abdominální aorty, exprese syntázy oxidu dusnatého v abdominální aortě, relativní hmotnost myokardu celkově, levé komory a cirkulujícího interleukinu 6 snížily; tyto změny nebyly patrné při substituci estradiolem. Je zajímavé, že obsah triglyceridů v myokardu se po ovariektomii nezměnil, ale významně se zvýšil po substituci estradiolu, zatímco index adipozity (perimetriální tuk) se po ovariektomii nezměnil, ale významně se snížil po substituci estradiolem. Závěr: Studované cévní a srdeční parametry se lišily v odpovědi na ovariektomii a substituci estradiolem. To naznačuje různé účinky ovariektomie a estradiolu na různé kardiovaskulární ale také extrakardiální orgány.


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo Supplementum 2

2021 Číslo Supplementum 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se