Editorial


Vyšlo v časopise: AtheroRev 2019; 4(3): 123
Kategorie: Editorial

Vážení a milí přátelé,

letní čas se chýlí ke konci a k tomuto období již několik let patří také možnost listovat novým číslem časopisu Atheroreview, který se věnuje ateroskleróze a všemu, co s ní souvisí již několikátou sezónu. Letošní podzim je na novinky zvláště bohatý. Jistě jim dominuje běžící diskuse nad nově publikovanými doporučenými postupy evropských společností pro management dyslipidemií. Obsahují řadu novinek a nový je i jejich podtitul v názvu (málokdo si ho všimne, ale stojí tam: modifikace lipidů ke snížení kardiovaskulárního rizika) s mimořádnou důležitostí, neboť připomíná základní smysl „lipidové intervence“, jímž zůstává zpomalení/zastavení procesu aterosklerózy a zabránění vzniku jejích komplikací. K tomuto cíli směřují i změny formulované novými doporučenými postupy. Shrnuje je Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu zařazené do tohoto vydání Atheroreview, kterým se hlásíme k principům evropských doporučení a vybíráme to nejpodstatnější.

Hlavním tématem podzimního čísla Atheroreview je pohled nefrologa na problematiku aterosklerotických cévních onemocnění. Využiji příležitosti a poděkuji Ivanu Rychlíkovi, který se ujal koordinace a s kolegy přináší velmi zajímavé shrnutí zvláštností metabolizmu plazmatických lipidů, použití hypolipidemik i specifik vaskulárního postižení u nefrologických pacientů. Tematiku doplní pojednání J. A. Hubáčka o relativně nově objeveném apoproteinu L1 jako možném markeru renálního i srdečního selhání.

V obsahu časopisu najdete i další zajímavosti. V kontextu nových doporučených postupů stanovujících ještě nižší doporučené cílové hodnoty lipoproteinů můžeme jenom odhadovat, kam se posunou výsledky naší (ne)úspěšnosti při snaze o kontrolu dyslipidemie, jak ji komentuje článek L. Zlatohlávka a spolupracovníků. Nezapomínáme ani na méně běžné situace, a proto zařazujeme přehled o deficienci kyselé lyzosomální lipázy, zpracovaný E. Tůmovou, na níž je třeba v konkrétních klinických situacích myslet.

I v tomto čísle se objevuje příspěvek našich slovenských kolegů se zajímavým a aktuálním tématem vztahu vitaminu D a aterogeneze tentokrát z úhlu pohledu zobrazovacích metod. Jsem osobně velmi rád, že již nyní máme připravena témata, která pro první číslo Atheroreview 2020 dodají kolegové ze Slovenské asociácie aterosklerózy.

Obsah jsme doplnili úvahami nad novými strategiemi léčby i s ohledem na dynamicky se vyvíjející podmínky úhrady hypo­lipidemik, které dále otevírají možnosti pro širší populace pacientů na dosažení ambiciózních léčebných cílů. Závěrem najdete tradiční přehledy zahraniční literatury i zprávy z akcí, které podporuje nebo přímo pořádá Česká společnost pro aterosklerózu.

Dovolte mi závěrem tohoto úvodníku popřát vám příjemné podzimní dny a hodně elánu a energie pro boj s aterosklerózou na všech frontách.

Váš Michal VrablíkŠtítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo 3

2019 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se