Editorial


Vyšlo v časopise: AtheroRev 2016; 1(3): 107
Kategorie: Editorial


Vážené dámy a vážení páni,

práve dostávate do rúk tretie číslo prvého ročníku (2016) časopisu AtheroReview, na príprave ktorého sme spolupracovali traja spolu s profesorom Jiřím Vítovcom (Brno) a docentom Michalom Vrablíkom (Praha). Všetci traja dúfame, že sa nám podarilo splniť očakávania Vás našich čitateľov. V zaradených príspevkoch pripomíname opäť aktuálnu tému – monoklonálne protilátky PCSK9 tentoraz z pohľadu kardiológie, nakoľko v blízkej dobe (koniec roku 2016 či začiatok roku 2017) prídu do klinickej praxe i v našich krajinách.

Kolegyňa Ľubka Fábryová (Bratislava) pripomína Konsensus o aterogénnej dyslipidémii a informácie o kombinovanej dyslipidémii u diabetikov. Nie je pochýb, že je iste najpovolanejšou odborníčkou, ktorá má o tejto téme informovať. Kolegyňa Denisa Čelovská so spolupracovníkmi z II. Internej kliniky LF UK (Bratislava), ktorí sa dlhodobo venujú angiológii, podáva cenné informácie o periférnom artériovom ochorení z pohľadu riešenia dyslipidémie.

Z nášho pracoviska (spolu s kolegom M. Pernickým a s kolegom M. Wawruchom z Ústavu klinickej farmakológie LF UK) uvažujeme, či je možno zlepšiť primárnu prevenciu ischermickej choroby srdca a ako by sme mali dnes v tomto smere postupovať.

Profesor Miroslav Souček nás zoznamuje s tým, že krvný tlak sa dá znižovať aj liečbou sprievodných kardiovaskulárnych rizikových faktorov, t.j. statínmi pri sprievodnej dyslipidémii, antidiabetikami u diabetikov, alopurinolom pri zvýšenej kyseline močovej v sére a podobne. Súvisí to s kumuláciou rizikových faktorov u hypertonikov. V článku o prípravku Arterin nás informuje o krátkodobom sledovaní vplyvu podávaní tohoto potravinového doplnku v rámci primárnej prevencie u pacientov s miernou a stredne ťažkou dyslipidémiou.

Dr. Jan Novák spolu s prof. M. Součkom (Brno) informujú o význame mikroRNA v patofyziológii aterosklerózy. Sú to informácie o problematike aterosklerózy z pohľadu teoretického oboru, ale iste aj tieto informácie potrebujeme poznať, nakoľko nielen rozširujú naše poznanie o podstate aterosklerózy, ale môžu prispieť aj k zlepšeniu liečby tohoto ochorenia.

A spolu s kolegom Martinom Wawruchom (Ústav klinickej farmakológie LF UK Bratislava) informujeme i o novinkách v liečbe hypertenzie v poslednom období.

Všetci traja, t.j. s kolegami J. Vítovcom a M. Vrablíkom, dúfame, že čitateľskej obci predkladáme užitočné informácie. A čitateľ sám to najlepšie posúdi.

Vaši


Ján Murín, Jiří Vítovec a Michal Vrablík

V Bratislave, Brne a Prahe, v septembri 2016


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo 3

2016 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se