Familiární hypercholesterolemie


Vyšlo v časopise: AtheroRev 2016; 1(1): 53
Kategorie: Z odborné literatury

Richard Češka, Tomáš Freiberger, Martina Vaclová, Vladimír Bláha, Zuzana Urbanová

Triton: Praha 2015. 157s. ISBN 978-80-7387-843-6

Včasná diagnostika a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií je zásadní pro zlepšení jejich (jinak špatné) prognózy. Ačkoliv se jedná o relativně časté onemocnění – frekvence v populaci je asi 1/300–400 osob, na našem trhu kupodivu dosud nebyla k dispozici moderní monografie, která by poskytla lékařům o tomto onemocnění komplexní informace. Zdá se to neuvěřitelné, ale poslední (a dosud jedinou) českou monografií na toto téma je kniha Familiární hypercholesterolemická xantomatóza od prof. Josefa Šobry, vydaná již před více než 40 lety. Nyní se tak díky práci prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., a kolektivu autorů zaplňuje mezera na trhu zdravotnické literatury a k lékařům se dostává moderní a komplexně pojatá kniha, zabývající se problematikou familiární hypercholesterolemie. Za těch více než 40 let došlo samozřejmě k obrovskému posunu ve znalostech patofyziologie familiární hypercholesterolemie a do klinické praxe se dostaly nové možnosti léčby, které zásadně zlepšily prognózu nemocných.


Kniha pojímá problematiku familiární hypercholesterolemie komplexně, současně je však přehledná a stručná: na 150 stranách textu najde čtenář vše, co může potřebovat pro diagnostiku, léčbu a organizaci péče o tyto nemocné. Úvodem je popsána patofyziologie a genetika familiární hypercholesterolemie a její výskyt v populaci. Další části jsou věnovány diagnostice, která se zásadně zlepšila především díky rozvoji molekulárně-biologických metod, a popisu klinického a laboratorního obrazu, který se může měnit i díky novým možnostem léčby. Podrobně jsou pak popsány současné možnosti terapie nemocných, a to od léčby nefarmakologické přes přehled moderní farmakoterapie, metody extrakorporální eliminace až po nejmodernější možnosti tzv. biologické léčby. Zmíněna jsou i nejnovější mezinárodní doporučení pro diagnostiku a léčbu familiární hypercholesterolemie. Samostatná kapitola je věnována projektu MedPed (Make early diagnosis to Prevent early deaths in Medical Pedigrees), organizovaného pod hlavičkou České společnosti pro aterosklerózu, který zajišťuje vyhledávání, diagnostiku, dispenzarizaci a léčbu nemocných v České republice v síti specializovaných center. Čtenář zde najde také seznam těchto center i s odkazem na konkrétní lékaře. Poslední kapitola je věnována pediatrické problematice, protože dispenzarizace nemocných by měla probíhat již od dětského věku.

Kniha Familiární hypercholesterolemie je napsána s hlubokou znalostí problematiky a je velmi zdařilá i z didaktického hlediska: jednotlivé kapitoly jsou postaveny přehledně, logicky na sebe navazují a jsou doplněné celou řadou barevných obrázků, schémat, tabulek a grafů. Monografie prof. Češky a kolektivu je zdrojem cenných informací o familiární hypercholesterolemii a bude užitečným pomocníkem jak pro lékaře všech oborů, kteří se s těmito pacienty setkávají (praktičtí lékaři, internisté, kardiologové, pediatři a další), tak i pro vyučující na lékařských fakultách a v postgraduálním vzdělávání.

prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc.

vladimir.soska@fnusa.cz

Oddělení klinické biochemie FN u sv. Anny

Doručeno do redakce: 4. 1. 2016


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se