VARIA/AI A TELEMEDICÍNA


Vyšlo v časopise: AtheroRev 2023; 8(Supplementum 3): 20

26 ÚS Využití umělé inteligence v predikci vývoje koronární aterosklerózy

Kovárník T1, Šonka M2, Chen Z2, Zemánek D1

1II. interní klinika – klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze
2Electrical and Computer Engineering, College of Engineering, The University of Iowa, USA

Umělá inteligence (Artificial Intelligence – AI) je rychle se rozvíjejícím nástrojem pro zpracování dat. Tématem sdělení je možnost využití AI v detekci rizikových aterosklerotických plátů ze zobrazení intravaskulárního ultrazvuku a optické koherentní tomografie. Dále pak možnosti AI v predikci vývoje již zjištěných nálezů, zejména ve vztahu k rozvoji rizikových forem aterosklerotických plátů, které jsou morfologickým substrátem vzniku akutního koronární syndromu. Ve sdělení budou prezentována vlastní data autora, která prokazují až 80% přesnost v predikci vývoje plátu. Práce vznikla ve spolupráci VFN v Praze a College of Engineering, The University of Iowa, USA

 

27 ÚS Využití umělé inteligence v boji proti mýtům negativně ovlivňujícím výběr potravin

Brát J

Vím co jím a piju, o.p.s.

Výživa hraje významnou roli v prevenci proti neinfekčním onemocněním hromadného výskytu. Mýty o potravinách často plní různé webové stránky. Pokud běžný spotřebitel uvěří mýtům kolujícím po internetu, může být negativně ovlivněn ve smyslu sestavení správné skladby stravy. Hodně mýtů koluje o řepce a řepkovém oleji. Odborníci na výživu doporučují řepkový olej pravidelně zařazovat do jídelníčku. Na druhou stranu se však na internetu můžeme setkat se spoustou nepodložených negativních tvrzení o řepkovém oleji. Jedním z trendů poslední doby je používání umělé inteligence k různým účelům. Použití je jednoduché, zvládne ho v podstatě každý se základní počítačovou gramotností. Rozhodli jsme se umělou inteligenci vyzkoušet, jak bude reagovat na položené dotazy ohledně mýtů, které se šíří po internetu v souvislosti s řepkovým olejem.

 

28 ÚS Studie KArdioMetabolická Prevence (KAMP): podpora zdravého životního stylu kombinací prezenční edukace s prostředky telemedicíny

Veselá L1, Aldhoon Hainerová I2

1Oblastní nemocnice Kolín a.s.
2Klinika dětí a dorostu 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod: Nadměrná tělesná hmotnost u dětí a dospívajících představuje celosvětový zdravotnický problém 21. století. Až u 84 % dětí s obezitou přetrvává nadměrná tělesná hmotnost do dospělosti a jsou tak ohroženy rozvojem kardiovaskulárních onemocnění a předčasnou mortalitou. Zvyšující se prevalence obezity je především dávána do souvislosti se změnami prostředí, které jsou charakterizovány výraznou změnou ve způsobu výběru a množství konzumované stravy, poklesem pohybové aktivity a sedavým způsobem života. Cíl: Studie KAMP měla za cíl otestovat efektivitu kombinované intervence v léčbě obezity u dospívajících ve vztahu k antropometrickým a kardiometabolickým parametrům, psychickému zdraví a fyzické zdatnosti. Materiál: Do studie byly zařazeny dívky a chlapci s indexem tělesné hmotnosti (BMI) nad 97. percentil k věku a pohlaví ve věku 12–19 let, u kterých nadměrná tělesná hmotnost souvisela s nezdravým životním stylem. Byla vyžadována účast jednoho zákonného zástupce. Skupina v rámci jednoho kola intervence byla tvořena 10–12 dospívajícími. Metodika: Studie KAMP (EK-VP/05/0/2022, ClinicalTrials NCT05350111) zahrnuje jednodenní edukaci všech aspektů životního stylu (výživa, pohyb a psychika) s týdenními distančními skupinovými semináři zvlášť pro dospívající a zvlášť pro rodiče. Dospívajícím a rodičům byly zapůjčeny fitness náramky k monitoraci pohybové aktivity a probíhala online cvičení. Před a po intervenci podstoupili dospívající laboratorní a antropometrické vyšetření (tělesné složení InBody 270, tloušťka kožních řas, tělesné obvody), dotazníkové šetření (KIDSCREEN, Beckovo skóre deprese, Eating Inventory) a test fyzické zdatnosti. U rodičů bylo zjišťováno tělesné složení. Wilcoxonův test byl použit ke statistickému vyhodnocení. Výsledky: Od března 2022 do června 2023 proběhla 3 kola tohoto programu a bylo celkem zapojeno 30 dospívajících (16/14, z-BMI 3,19) a 30 rodičů. Pilotní výsledky prokázaly pozitivní vliv na z-skóre BMI, na obvod pasu a na některé kardiometabolické parametry. Dosud nebyly prokázány signifikantní rozdíly v testech zdatnosti před a po intervenci. V rámci prezentace budou prezentovány výsledky ke sledovaným parametrům. Závěr: Péče o dospívající s obezitou vyžaduje multidisciplinární přístup zaměřený na celou


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se