Kulatý Vladimír Soška (nikoli však postavou)


Vyšlo v časopise: AtheroRev 2023; 8(2): 125
Kategorie: Osobní zprávy

Další, komu zcela neprávem vzhledem k jeho vitalitě připomínáme vyšší kulaté jubileum, je profesor Vladimír Soška, CSc. (narozen 11. května 1953), místopředseda výboru České společnosti pro aterosklerózu. Kromě všech osobních i odborných „nej“ bych zdůraznil jeho věcnost, důslednost a velmi systematický přístup k jakékoli problematice. Proto dále uvádím základní charakteristiky Vladimíra Sošky systematicky v několika bodech:

  1. Pracovitý, široce vzdělaný a úspěšný lékař a vědec. Vladimír Soška vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity (LF MU), v Brně. Atestoval z klinické biochemie I. i II. stupně a z vnitřního lékařství. V roce 1992 ukončil externí aspiranturu na LF MU Brno, obor vnitřní lékařství. Habilitoval v oboru Vnitřní lékařství a pro tento obor byl v roce 2013 jmenován profesorem. Intenzivně vyučuje vnitřní lékařství a klinickou biochemii, dále bakalářský program Zdravotní laborant a obor Biomedicínské inženýrství. Byl samostatně pracujícím lékařem oddělení klinické biochemie, samostatně pracujícím lékařem II. interní kliniky, ordinářem pro klinickou biochemii, zástupcem primáře oddělení klinické biochemie a od roku 2022 je primářem oddělení klinické biochemie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a profesorem LF MU, Brno, II. interní kliniky a Ústavu lékařské chemie a biochemie. Je členem řady odborných společností: kromě České společnosti pro aterosklerózu, v níž působí jako místopředseda výboru, je členem České společnosti klinické biochemie, International Atherosclerosis Society, European Atherosclerosis Society, České internistické a České kardiologické společnosti a působí také ve výboru Českého institutu metabolického syndromu. Je členem řady zkušebních komisí včetně komise pro obhajoby disertačních prací v doktorském studijním programu Klinická biochemie Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze a komise pro státní doktorské zkoušky v doktorském studiu Klinická biochemie, dále oborové komise pro studijní plán Lékařská chemie a biochemie programu Fyziologie, patologická fyziologie, oborové rady doktorského studijního programu Nutriční a metabolické vady na 1. LF UK Praha a Fyziologickém ústavu Akademie věd České republiky. Působí v redakční radě časopisu Vnitřní lékařství. Hlavní oblastí jeho klinického i vědeckého zájmu jsou dyslipidemie, ateroskleróza, metabolický syndrom a preventivní kardiologie. Je autorem/spoluautorem 200 publikací v recenzovaných časopisech, hlavním autorem jedné monografie a spoluautorem 32 monografií a učebnic. Přednesl více než 360 přednášek na národních a mezinárodních kongresech. Byl a je řešitelem či spoluřešitelem 17 grantů a výzkumných projektů a 30 klinických studií. V souhrnu má excelentní znalosti v oboru klinické biochemie doplněné výbornými znalostmi problematiky vnitřního lékařství.
  2. Perfekcionista v tom dobrém slova smyslu. Pečlivý tvůrce, čtenář a korektor řady článků naší společnosti. Díky němu jsou publikované texty odborně, logicky i textem téměř bezchybné.
  3. Výborný přednášející. I složitější problematiku v oblasti metabolizmu lipidů, včetně farmakoterapie, ale i v oblasti genetiky a vnitřního lékařství dokáže podat formou poměrně krátké přednášky tak, že se všichni posluchači cítí(me) být geniální, jak i složité věci snadno chápeme. Navíc jsem Vladimíra Sošku nikdy nepřistihl, že by čas určený k přednášce přetáhl, velmi vzácný dar, který především předsedající sekcí, v nichž Vladimír přednáší, nesmírně oceňují. 
  4. Důsledný a přesvědčivý v léčebných postupech. Poprvé jsem Vladimíra Sošku potkal na kongresu v Bardějově (1992!), kde jsem se dozvěděl, že při léčbě niacinem dokázal přesvědčit poměrně velké množství pacientů, aby každý den spolykali i 30 tablet Neopevitonu. Byla to tehdy jediná dostupná forma niacinu (v dávce 150 mg v 1 tabletě), který bylo nutné podávat v dávce 4–5 g denně. Mě se tehdy podařilo jednotlivé pacienty přesvědčit na dobu maximálně jednoho měsíce. Mě i mé pacienty tehdy zachránily statiny, ale stále nevím, zda by je Vláďa vůbec potřeboval.
  5. Velmi příjemný a vtipný společník.
  6. Závěr: i přes kulatý věk, štíhlá postava.

Milý Vladimíre, doufám, že se mi podařilo shrnout vše, pro co si Tě vážíme a máme rádi. Přeji Ti za výbor ČSAT také vše nejlepší a kromě zdraví i co nejdelší zachování, pokračování a rozvíjení všeho zmíněného v bodech 1–6!

Za všechny kolegy a spolupracovníky z České společnosti pro aterosklerózu

Honza Piťha

AtheroRev 2023; 8(2): 125


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo 2

2023 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se