Dvojnásob 25letý Michal Vrablík


Vyšlo v časopise: AtheroRev 2023; 8(2): 123-124
Kategorie: Osobní zprávy

Milé čtenářky a milí čtenáři,

každý správný časopis má mít kvíz a ani tohle číslo AtheroReview nebude výjimkou. Tentokrát bude kvíz zaměřen na znalost českých lipidologů a významného jubilanta z jejich středu. Podívejte se proto pozorně na níže otištěnou skupinovou fotografii, zda na ni naleznete nynějšího profesora vnitřního lékařství, narozeného před 50 lety, v současnosti předsedu České aterosklerotické společnosti a hlavního odborného redaktora tohoto časopisu a letošního jubilanta (nápověda: má brýle a stojí vzadu).

A abyste měli nějaký čas na rozmyšlenou a také pro pořádek, stručně uvádím další komisnější, ale přesto impresivní data o Michalovi. Graduoval s vyznamenáním na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství v roce 1999. V letech 1997–2001 absolvoval postgraduální studium v biomedicíně v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka a obhájil disertační práci Familiární hyperlipoproteinemie – klinické a genetické nálezy. Atestoval postupně z vnitřního lékařství 1. a 2. stupně a jak jinak než pokaždé s pochvalou. Z hlediska pedagogické a vědecké práce se stal v roce 2012 docentem a v roce 2018 profesorem vnitřního lékařství.

Dalším pozitivním Michalovým znakem je věrnost jednomu pracovišti. Po celou svou kariéru pracuje na III. interní klinice 1. LF UK ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V současnosti je zástupcem přednosty pro výuku a vedoucím lůžkového oddělení. Má také rozsáhlou ambulanci zaměřenou především na prevenci kardiovaskulárních příhod včetně léčby dyslipidemií. Michal absolvoval stáže doma i v zahraničí včetně pobytu v St. Paul´s Hospital ve Vancouveru v Kanadě, v provincii Britská Kolumbie, a to v rámci Healthy Heart Program (dle mých soukromých informací byl hodnocen jako jeden z nejlepších stážistů).

Nemohu nepřipomenout, že byl členem lokálního organizačního výboru 73. kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu, který se uskutečnil v Praze v roce 2005. Dále bych velmi rád zdůraznil jeho úspěšné prezidentství 85. kongresu Evropské společnosti pro aterosklerózu, který se konal v Praze v roce 2017.

Nebudu dále podrobněji uvádět vysoké počty úspěšně řešených vědeckých a klinických projektů, významné publikace včetně zahraničních a další Michalovy úspěchy a přednosti. V krátkosti lze napsat, že je oponentem řady grantových agentur, včetně zahraničních, předsedou Pracovní skupiny preventivní kardiologie výboru České kardiologické společnosti, členem výboru České internistické společnost JEP. V letech 2012–2016 byl členem výboru European Atherosclerosis Society a díky tomu se i nyní velmi obětavě zasazuje o podporu mladších kolegů i nemedicínského zaměření při získávání zahraničních stáží včetně jejich finanční podpory. Tomu napomáhá i to, že byl spoluorganizátorem letní školy Evropské společnosti pro aterosklerózu a pokračuje jako organizátor International Atherosclerosis Research School. Nyní je předsedou výboru další významné zahraniční odborné společnosti International Atherosclerosis Society – Federation for Europe a zastává významné funkce v dalších prestižních institucích. Michal získal řadu ocenění za publikace včetně ceny České společnosti pro ateroosobní sklerózu za nejlepší původní práci (za období 2007/2008; tedy zdůrazňuji, že dávno předtím, než byl zvolen předsedou výboru).


Michalova publikační aktivita je bohatá, zahrnuje více než 300 odborných časopiseckých prací včetně desítek prací uveřejněných v prestižních odborných časopisech.

Závěrem si dovoluji citovat Winstona Churchilla, který kdysi řekl, že kdo nemá žádné nepřátele, žil zbytečně. Určitě znám jednu výjimku, Michala s velmi malým počtem nepřátel, který určitě zbytečně nežije a díky němuž je Česká společnost pro aterosklerózu v dobré kondici a podvědomí odborné i laické veřejnosti.

Bylo to tedy před 25 lety, kdy jsem Michala potkal poprvé a zcela jasně si pamatuji, že mě okamžitě zaujal tím, jak se zcela spontánně příjemně chová, jak je usměvavý, což dokládá jeho portrét výše. Ohromující byla i jeho perfektní angličtina. A to mu tehdy bylo 25 let. Je úžasné, že mu tento cenný vrozený dar lidskosti a vstřícnosti zůstal po celých následujících 25 let a uplatňuje ho v každodenní praxi (včetně té výborné angličtiny). To je to, co činí jeho odborně i řečnicky vynikající přednášky ještě působivějšími a přitahuje posluchače. Takže lze konstatovat, že pokud se v České republice koná odborné setkání věnované problematice lipidů a genetickým příčinám dyslipidemií a Michal tam chybí, je to jednoznačně závažné pochybení organizátorů.

A nyní přichází rozluštění kvízu.

Většina čtenářů zcela jistě na památeční fotografii jubilanta prof. MUDr. Michala Vrablíka, Ph.D., narozeného 1. května 1973, našla. Fotografie pochází z minulého století (!) z roku 1998 a zachycuje účastníky kurzu psaní biomedicínských vědeckých článků, který se konal v Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Michal se v průběhu let zcela přirozeně přesunul ze zadní do přední řady.

Pro ty, kteří sice Michala na fotografii poznali, ale nechtěli uvěřit, že se za čtvrtstoletí nezměnil, přidáváme s vydavateli kresbu inspirovanou onou pamětní fotografií, na níž jsou zachyceni někteří účastníci po letech (již mimo kvíz).

Michalovi přeji za sebe a za jistě velké množství přátel další úspěšné 25leté období v práci i osobním životě.

Michale, určitě by ses cítil stále o těch 25 let mladší, kdybychom Ti to nepřipomínali. Proto další gratulaci doporučuji až za dalších 25 let, i když asi už od někoho jiného. Tedy ještě jednou vše nejlepší za všechny již zasloužilé i stále aktivní aterosklerotiky Ti přeje


Honza Piťha
Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Athero Review

Číslo 2

2023 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se