Profesor Zdeněk Zadák pětaosmdesátiletý!


Vyšlo v časopise: AtheroRev 2022; 7(3): 166
Kategorie: Osobní zprávy

Ač je to neuvěřitelné, zejména pro ty, kteří mají tu možnost a čest být s panem profesorem Zadákem v každodenním kontaktu, oslavuje jubilant v letošním roce 85. narozeniny!

Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., (nar. 1937) ukončil studia na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 1961. V roce 1970 navíc absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykovy univerzity) v Brně. V roce 1976 získal titul kandidáta věd (práce z oblasti metabolizmu lipidů), v roce 1980 obhájil docentskou habilitační práci věnovanou problematice metabolizmu tuků ve výživě a v roce 1994 byl jmenován profesorem pro obor vnitřních nemocí.


V letech 1961–66 pan profesor pracoval jako vojenský lékař v Českých Budějovicích a v Jindřichově Hradci, následně ve Výzkumně izotopové laboratoři Vojenské lékařské akademie (VLA) v Hradci Králové (1967–1970). Od roku 1970 začal pracovat jako odborný asistent na II. interní klinice (katedra válečné interny VLA). Již v roce 1970 založil při II. interní klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové lipidovou poradnu. Na téže klinice začal pracovat od roku 1979 v oboru intenzivní metabolické péče, od roku 1980 se stal vedoucím lékařem jednotky intenzivní metabolické péče. V roce 1991 se stal přednostou nově vzniklé Kliniky gerontologické a metabolické Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V současnosti je vedoucím Centra pro výzkum a vývoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové a Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Pan profesor Zadák patří mezi zakládající členy České společnosti pro aterosklerózu a po mnoho let pracoval jako aktivní člen výboru této společnosti. Jeho úsilí a dílo na poli aterosklerózy bylo oceněno čestným členstvím ČSAT. V roce 1985 organizoval založení České společnosti pro parenterální a enterální výživu (CSPEN) a opakovaně byl zvolen jejím předsedou. Navíc byl v roce 1989 zvolen do výboru Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu. V letech 1998– 2002 byl předsedou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP (dříve CSPEN). Odborná aktivita prof. MUDr. Zadáka, CSc., se týká i dalších oblastí.

V roce 2007 byl prezidentem evropského kongresu ESPEN v Praze. Pracoval jako člen výboru České patofyziologické společnosti, České internistické společnosti ČLS JEP a České společnosti pro aterosklerózu. Aktivně se zapojil jako člen redakční rady domácích i zahraničních odborných periodik (např. Clinical Nutrition London, Klinická biochemie a metabolismus, Geriatria, Diabetes, metabolismus a klinická výživa, člen redakční rady časopisu Polish Journal of Human Nutrition and Metabolism Warsaw a dalších).

Významnou součástí působení pana profesora byla jeho práce člena řady oborových komisí včetně grantové komise pro metabolizmus a výživu Ministerstva zdravotnictví ČR, člena pracovní skupiny Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví ČR, člena Akreditační komise pro vnitřní lékařství a intenzivní medicínu.

Mezi nejvýznamnější vědecké výsledky profesora Z. Zadáka patří mimo jiné spoluautorství a realizace řady přípravků pro umělou výživu, vývoj série aminokyselinových roztoků (včetně použitelných v systému „all-in-one“) a tukových emulzí. Je autorem české nazojejunální sondy pro umělou výživu a spoluautorem patentů a průmyslových vzorů nutričních doplňků. Prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., je členem a čestným členem řady mezinárodních společností, absolvoval četné mezinárodní pobyty, mezi nimi je nutno zdůraznit jeho opakované působení v Royal University Hospital v Liverpoolu. Autorská a spoluautorská činnost představuje kromě četných přednášek několik stovek publikaci v domácí a zahraniční literatuře včetně oceňovaných a opakovaně vydávaných učebních textů (mj. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství, Výživa v intenzivní péči).

Pan profesor Zadák ve své osobě spojuje úžasnou kombinaci vynikajícího odborníka a lékaře, uznávaného doma i v zahraničí, ale také vnímavého mentora, který vychoval řadu svých následovníků a nástupců. Všude, kde se pan profesor Zadák objeví, se však také rozlévá hmatatelná aura pozitivního a konstruktivního prostředí, přátelství a toho, co jsme měli možnost pocítit i osobně – najednou máte motivaci a chuť k další práci, snahu vydat ze sebe to nejlepší, co máte, cítíte úžasnou podporu, která vám umožňuje překonat obtíže, které jsou s vaší cestou a snažením spojené.

Vážený pane profesore, dovolte nám, abychom Vám z celého srdce popřáli vše nejlepší k Vašemu letošnímu jubileu, hodně zdraví, lásky, štěstí a pohody. Budeme se těšit na všechny další okamžiky a setkání s Vámi!

Ad multos annos!

prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc.

za výbor ČSAT a za celou lékařskou veřejnost


Štítky
Angiologie Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se