Editorialy


Published in: AtheroRev 2022; 7(3): 127
Category: Editorial


Vážení a milí příznivci časopisu Atheroreview, milé čtenářky a milí čtenáři,

letošní třetí číslo Vašeho oblíbeného časopisu, které právě držíte v ruce, přináší přehledy, názory, komentáře i výsledky studií sledujících poslední trendy diagnostiky a léčby cévních komplikací aterosklerózy i souvisejících onemocnění. Toto číslo tak nabízí pestrou mozaiku příspěvků, jejichž společným jmenovatelem je, že je psali zkušení autoři, s jejichž názory je vždy zajímavé a přínosné se seznámit.

Na úvod tohoto čísla jsme zařadili další ze stanovisek ČSAT, která jsou oblíbenými českými souhrny mezinárodních konsenzů a doporučení, tentokrát je tematické zaměření vysoce aktuální – problematika metabolizmu na triglyceridy bohatých lipoproteinů. Konsenzus evropských a světových expertů z roku 2021 sumarizuje déle známá fakta, ale přináší i nové názory a navrhuje například snížení hladiny optimální triglyceridemie na hodnotu 2 mmol/l. A to není zdaleka jediná zajímavost konsenzu, jehož souhrn Vám nyní přinášíme.

Třetí číslo AtheroReview se věnuje i lékovým profilům a novinkám z oblasti farmakoterapie a se zaujetím jsem si přečetl pojednání o nových pohledech na použití dapagliflozinu při chronickém onemocnění ledvin a přehled o možném využití kyseliny bempedové. Těší mne, že oslovení kolegové zpracovali výstupy zobrazovacích studií z nedávné doby, které „zviditelňují“ naše představy o vlivu intenzivní hypolipidemické léčby na stabilitu ateromu. Sofistikované zobrazovací metody dneška vyžadují, aby s interpretací takto získaných výsledků pomohl někdo zkušený, a to se právě podařilo.

Ale nevynecháme ani tradiční témata. Zářijový úspěšný Týden familiární hypercholesterolemie připomněl, že i nadále je problematika závažných familiárních dyslipidemií naší prioritou, a proto jsem rád, že se zkušené nutriční terapeutky zamýšlejí na stránkách našeho časopisu nad významem úpravy diety a režimu právě v této populaci.

V pravidelných rubrikách se vracíme k zajímavým publikacím z poslední doby a také k proběhlému již 36. Šobrovu dni.

Samozřejmě jsme nemohli opomenut přání panu profesoru Zdeňku Zadákovi k jeho letošnímu významnému životnímu jubileu, kterým jsme se rozhodli důstojně završit toto poslední letošní číslo časopisu.

Věříme, že byl pro Vás celý letošní 7. ročník časopisu AtheroReview přínosný aspoň tak jako ročník předešlý a že se již těšíte na články ročníku 8. v roce 2023.

Těším se na setkání s Vámi na akcích ČSAT, například v říjnu v Mikulově nebo v prosinci v Brně a přeji Vám hezké chvíle s Atheroreview.

Váš


Michal Vrablík


Labels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account