Editorial


Authors: Michal Vrablík
Published in: AtheroRev 2020; 5(2): 71
Category: Editorial

Vážení a milí,

 otevíráte další číslo „našeho“ časopisu a s napětím čekáte, zdali na vás z jeho stránek vykoukne… virus. Je to tak, žijeme v době, v níž se prostě diskusi anebo aspoň zmínce o pandemii nevyhneme, ale mohu vám slíbit, že tato moje úvodní je pro celé 2. číslo Atheroreview 5. ročníku poslední. Jistě to neznamená, že situaci ignorujeme (to opravdu nejde) nebo se přípravy časopisu nedotkla. Nová realita samozřejmě ovlivňuje všechno, ale na druhé straně si musím připomínat, že příchodem nového viru staré hrozby nezmizely. Není mi zcela jasné, jak vysvětlit pokles počtu akutních koronárních příhod, který se během omezení v naší zemi podle některých zdrojů odehrál. Možná je to méně sociálních kontaktů a snížení spotřeby cigaret (faktor, který „umí“ snížit výskyt infarktů myokardu opravdu rychle) nebo – a toho bychom se obávali – fakt, že lidé se prostě obávali přijít k vyšetření, i když měli symptomy, a tak infarkty častěji prodělali ambulantně. Jistě se to v brzké době dozvíme, protože zdravotnická statistika nám odpovědi do konce roku poskytne.

Co je ale jisté, že omezení péče se týkalo nejen výkonů a ošetření akutních, ale možná ještě více dopadlo negativně na oblast prevence. Proto bude žádoucí návrat k běžnému režimu, protože prevence aterosklerózy a jejích komplikací je potřebná stále. A časopis Atheroreview nám s tím pomůže. Přináší opět výběr novinek, zajímavostí, aktualit, výsledků výzkumu i popisů klinické praxe. Věřím, že vás listování časopisem inspiruje a snad vyvolá i další otázky, na které budeme hledat odpovědi na společných (zatím ještě spíše virtuálních) setkáních nebo v dalším vydání tohoto našeho časopisu. Na to se můžete těšit na podzim… ale nyní nepředbíhejme, protože letní Atheroreview je před vámi.

S přáním klidného letního času zpříjemňovaného (nejen) listováním odbornou literaturou,

Michal VrablíkLabels
Angiology Diabetology Internal medicine Cardiology General practitioner for adults

Article was published in

Athero Review

Issue 2

2020 Issue 2

Most read in this issue
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account