Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Text
Klíčové slovo
Autor
Datum od
Datum do

Počet výsledků: 123

[ 1 ]  2  3  4  5  6  7 

Editorial

Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia, priatelia, žijeme v dobe, ktorá prináša na nás náročné požiadavky prakticky z každej strany. Väčšina z nás, ktorí sme sa rozhodli, že by bolo žiaduce, aby na území bývalého Československa vznikol časopis, ktorý by sa venoval ateroskleróze, trpíme...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Počet zobrazení článku: 89x

Číst článek odemčeno


Editorial

Milí přátelé, dovolím si na takové oslovení na začátku prvního úvodníku nového časopisu AtheroReview, protože předpokládám, že tento poslední přírůstek do (ne právě malé) rodiny periodik s internistickou tématikou budou vyhledávat čtenáři, které pojí „přátelství“ ve snaze pochopit a...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Počet zobrazení článku: 71x

Číst článek odemčeno


Myopatie asociovaná se statiny: klinické doporučení Slovenskej asociácie aterosklerózy a České společnosti pro aterosklerózu

Nežádoucí účinky hypolipidemik a především statinů se dostaly v poslední době do popředí pozornosti. Obecně definujeme statinovou intoleranci jako přítomnost svalových obtíží nebo dalších nežádoucích příznaků (nebo laboratorních abnormalit) spojených s terapií statiny, které vede k jejímu...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Daniel Pella, Anna Gvozdjáková, Ján Lietava, Jana Tisoňová, Katarína Rašlová, Branislav Vohnout, Michal Vrablík, Vladimír Bláha, Renata Cífková, Richard Češka, Tomáš Freiberger, Pavel Kraml, Jan Piťha, Hana Rosolová, Vladimír Soška, Tomáš Štulc, Hana Vaverková, Zuzana Urbanová
Počet zobrazení článku: 305x

Číst článek odemčeno


Boj s aterosklerózou: větší síla nebo lepší načasování?

Pokročilé aterosklerotické změny mohou vzdorovat i agresivní léčbě. Ženy v populaci, pacientky trpící onemocněním diabetes mellitus a pacientky s renální insuficiencí spojuje faktor optimálního načasování léčby aterosklerotického procesu. U žen by mohl být zásadním obdobím přechod do menopauzy. V...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Jan Piťha
Počet zobrazení článku: 166x

Číst článek odemčeno


Familiární hypercholesterolemie: klinické nálezy, molekulární genetika a diferenciální diagnostika

Nedávné studie ukázaly, že prevalence familiární hypercholesterolemie (FH) je přibližně 2násobná oproti dřívějším předpokladům, a onemocnění tak postihuje přibližně jednoho z 250 jedinců obecné populace. Jedná se tedy o nejčastější vrozené metabolické onemocnění vůbec. V důsledku geneticky...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Michal Vrablík, Lucie Schwarzová, Tomáš Freiberger, Lukáš Tichý, Richard Češka
Počet zobrazení článku: 171x

Číst článek odemčeno


Co je nejdůležitější pro pacienty s familiární hypercholesterolemií?
Projekt MedPed v České a Slovenské republice

V 90. letech minulého století se ve státě Utah v USA objevila iniciativa zaměřená na včasnou identifikaci osob s familiární hypercholesterolemií (FH) ohrožených infarktem myokardu a úmrtím v mladém věku. Cílem bylo diagnostikovat onemocnění již v asymptomatickém stadiu, především mezi příbuznými...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Michal Vrablík, Katarína Rašlová, Tomáš Freiberger, Richard Češka Katarína Rašlová, Branislav Vohnout
Počet zobrazení článku: 138x

Číst článek odemčeno


Přelom v léčbě hypercholesterolemie – inhibitory PCSK9. Co zatím víme o alirokumabu (přípravku Praluent®)

Dnes již jsou celosvětově (alirokumab byl prvním lékem této skupiny na světě registrovaným americkou lékovou agenturou FDA), tak v Evropě registrována zcela nová hypolipidemika, která se v mnoha směrech odlišují od léků do současnosti podávaných. Přinášejí přitom další významný posun v léčbě...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Richard Češka, Lucie Votavová, Tanja Aleksičová
Počet zobrazení článku: 332x

Číst článek odemčeno


Inhibítory PCSK9 v manažmente pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom – efektívna liečba na dosah

Súčasné štandardy prevencie kardio-cerebrovaskulárnych ochorení zdôrazňujú dôležitosť dosahovania cieľových hodnôt pre LDL-cholesterol. Liečbou prvej línie, popri dodržiavaní režimových opatrení, v sekundárnej prevencii, ale aj primárnej prevencii, sú statíny so širokou škálou dôkazov. Napriek...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Ľubomíra Fábryová
Počet zobrazení článku: 168x

Číst článek odemčeno


Česko-slovenská lipidová akadémia
Správa z kongresu

Problematika dyslipidémií a aterosklerózy patria k tým oblastiam medicíny, v ktorých dlhoročne dochádza k úzkej vzájomnej spolupráci medzi českými a slovenskými odborníkmi. Napriek tomu až do nedávna absentovala možnosť spoločného podujatia, ktoré by bolo pravidelným fórom pre výmenu...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Autoři: Branislav Vohnout
Počet zobrazení článku: 87x

Číst článek odemčeno


Familiární hypercholesterolemie

Richard Češka, Tomáš Freiberger, Martina Vaclová, Vladimír Bláha, Zuzana Urbanová Triton: Praha 2015. 157s. ISBN 978-80-7387-843-6 Včasná diagnostika a léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií je zásadní pro zlepšení jejich (jinak špatné) prognózy. Ačkoliv se jedná o relativně časté...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 1 / 2016
Počet zobrazení článku: 77x

Číst článek odemčeno


Redakční rada

prof. MUDr. Vladimír Bláha, CSc. (1964) Graduoval na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (UK) v Hradci Králové. Získal atestace 1. stupně a 2. stupně v oboru vnitřní lékařství (1993 a 1998), specializační atestace v oboru diabetologie (2002) a klinická výživa a intenzivní metabolická...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Počet zobrazení článku: 78x

Číst článek odemčeno


Editorial

Milí priatelia, dovoľte mi, aby som sa k Vám prihovoril ako editor druhého čísla AtheroReview. Pri tvorbe obsahu dnešného čísla som stál pred ťažkou otázkou. Skvelá úroveň predchádzajúceho čísla, ako i jeho komplexný lipidologický záber celkom logicky limitovali možnosti tvorby čísla, ktoré by...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Počet zobrazení článku: 57x

Číst článek odemčeno


Monoklonálne protilátky v internej medicíne

Nové poznatky z patogenézy autoimunitných a nádorových ochorení, ako aj pokrok vo vývoji biomedicínskych technológií umožnili rozvoj nových a najmä cielenejších foriem liečby rôznych ochorení. Spoločnou črtou týchto liečiv označovaných ako biologická liečba je cielený zásah do jednotlivých...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Kristína Brázdilová, Daniel Čierny, Zdenko Killinger, Peter Jackuliak, Juraj Payer
Počet zobrazení článku: 122x

Číst článek odemčeno


Diabetes mellitus a metabolizmus lipidov

Diabetes mellitus patrí medzi závažný rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Riziko sa zvyšuje, ak je prítomná dyslipoproteinémia. Pri diabetickej dyslipidémii býva prítomná zvýšená hladina triacylglycerolov, LDL-cholesterolu a nízka hodnota HDL-cholesterolu. Porucha v účinku inzulínu a...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Viliam Mojto
Počet zobrazení článku: 116x

Číst článek odemčeno


Negativní metabolické působení antihypertenziv. Je to vůbec klinicky relevantní?

Metabolicky negativní působení antihypertenziv je zmiňováno v souvislosti s terapií betablokátory a/nebo diuretiky. Obě tyto hlavní třídy antihypertenziv mají nezastupitelné místo v terapii arteriální hypertenze a prokazatelně snižují kardiovaskulární morbiditu a mortalitu hypertoniků. Na druhou...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Ondřej Petrák
Počet zobrazení článku: 114x

Číst článek odemčeno


LDL-cholesterol – hlavný rizikový faktor aterosklerózy

LDL-cholesterol je jedným z hlavných rizikových faktorov aterosklerózy. Množstvo štúdií na bunkovej a molekulárnej úrovni popísalo mechanizmy, akými sa podieľa na iniciácii a rozvoji aterosklerotických lézií. Epidemiologické štúdie preukázali vzťah medzi LDL-C a rizikom kardiovaskulárnych...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Branislav Vohnout, Andrea Havranová
Počet zobrazení článku: 147x

Číst článek odemčeno


Sekundární dyslipidemie při onemocnění ledvin

U nemocných s chronickým onemocněním ledvin se objevuje komplexní porucha lipidového metabolizmu označovaná nepřesně jako uremická hyperlipoproteinemie, jež je charakterizována zvýšením hladiny triglyceridů a změnami hladiny cholesterolu. Vzhledem k příznivým výsledkům intervenčních studií se...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Jan Vachek, Oskar Zakiyanov, Vladimír Tesař
Počet zobrazení článku: 89x

Číst článek odemčeno


Dyslipoproteinémie pri endokrinopatiách

Okrem primárnych (geneticky podmienených) sa v klinickej praxi často stretávame aj so sekundárnymi dyslipoprotein­émiami, ktoré sú dôsledkom iného základného ochorenia, ktoré mení metabolizmus lipidov a lipoproteínov. Viaceré endokrinopatie vedú ku kvantitatívnym aj kvalitatívnym zmenám v...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Zbynek Schroner
Počet zobrazení článku: 67x

Číst článek odemčeno


Alirokumab (Praluent®) ve světle studií

Dnes jsou jak celosvětově (alirokumab byl prvním lékem této skupiny na světě registrovaným americkou lékovou agenturou FDA), tak v Evropě registrovány velmi perspektivní léky ze skupiny zcela nových hypolipidemik, tzv. PCSK9 inhibitorů. Alirokumab (Praluent®) je plně humánní monoklonální...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Richard Češka, Lucie Votavová
Počet zobrazení článku: 151x

Číst článek odemčeno


Novinky z kongresu American Heart Association 2015 zamerané na hypercholesterolémiu

7.–11. 11. 2015, Orlando  (FL), USA Sekcia Manažovanie rizikových faktorov pre ICHS – kde sa dnes nachádzame? bola prezentovaná druhý deň kongresu. Išlo postupne o tri prezentácie. P. Ridker z Bostonu, USA, sa sústredil na klinickú štúdiu JUPITER a jej výsledky. Autor sa zameral na...

Zdroj: Athero Review
Číslo: 2 / 2016
Autoři: Ján Murín
Počet zobrazení článku: 66x

Číst článek odemčeno


[ 1 ]  2  3  4  5  6  7 
Sanofi
 

Odborní garanti

 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2019

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější