Úvodní stránka Aktuální číslo Archiv čísel On-line publikace Informace o časopisu Redakční rada Předplatné Pokyny pro autory Kontakt English
 
Přihlášení |
 
registrace
   
zapomenuté heslo
 
odeslat
 

Pokyny pro autory

Jak připravit „manuskript“ a ilustrační přílohy pro časopis AtheroReview

1. Technické specifikace „rukopisu“ ‒ text dodat v elektronické podobě v samostatném souboru v textovém editoru MS Office Word, užívat jen písmo Times New Roman o velikosti 12 bodů, text nestylovat (celý text ve stylu Normální), pro zvýraznění užívat pouze tučné, kurzivní nebo podtržené; přílohy (tab, obr, grafy a schémata, viz bod 10)

2. Rozsah příspěvků (včetně literatury)zde uváděn pouze rozsah samotného textu, tj. bez příloh, ve znacích včetně mezer (orientačně i v normostranách, 1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer)

  • Původní práce ‒ rozsah 7 až 12 normostran (to je 12 600 až max. 21 600 znaků včetně mezer)
  • Přehledný referát/kazuistika – rozsah 5 až 7 normostran (to je 9 275 až max. 12 600 znaků včetně mezer)
  • Editorial ‒ 4,6 normostran (to je max. 8 280 znaků včetně mezer)
  • Ostatní (zpráva, osobní zpráva, recenze ap) ‒ 2,3 normostran (to je max. 4 140 znaků včetně mezer)

3. Název příspěvkumusí byť výstižný a stručný (maximálně 60 znaků včetně mezer) a neměl by obsahovat zkratky; obligatorní je překlad do angličtiny

4. Údaje o autorech – u všech autorů uvést plné křestní jméno a příjmení, tituly, vědecké a pedagogické hodnosti (včetně e-mailové adresy a telefonu, nejlépe GSM, prvního nebo korespondujícího autora) a pracoviště (přesný název pracoviště včetně kliniky, oddělení ap, webová stránka pracoviště).

5. Souhrn (tj. résumé/abstrakt článku) – obligatorní je překlad do angličtiny v odpovídajícím rozsahu, rozsah ve znacích včetně mezer

  • přehledový referát/kazuistika min. 800 až max. 1 200 znaků
  • původní práce min. 1 000 až max. 2 000 znaků, strukturovaný

6. Klíčová slova – v češtině/slovenštině i angličtině řazená abecedně

7. Užití zkratek ‒ v místě prvního užití zkratky uvést plné znění zkráceného termínu, je-li z angličtiny v plném znění i anglicky, například ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM ‒ ambulatory blood pressure monitoring)

8. Literatura 30 citací, především recentních (za posledních 5 roků), podle níže uvedeného vzoru. Citovaná literatura je číslovaná a seřazená v takovém sledu, v jakém je v textu citována. Odkaz na citovanou literaturu se v textu umísťuje na příslušném místě a vyznačí se číslicí v hranaté závorce bez mezer mezi číslicemi takto [1,3,11-13].

Způsob citace

Periodická publikace

Vzor:
Autor/ři příspěvku [max. 3, potom et al]. Příjmení Iniciála osobního jména. Název článku. Mezinárodní zkratka časopisu rok vydání; ročník(číslo, případně Suppl): stránkový rozsah.

Příklad:
Korzon-Burakowska A, Dziemidok P. Diabetic foot – the need for comprehensive multidisciplinary approach. Ann Agric Environ Med 2011; 18(2): 314-317.

Neperiodická publikace

Vzor:
Autor/ři monografie [max. 3, potom] et al [u editora/rů (ed)]. Příjmení, iniciála křestního jména). Název (celé monografie nebo kapitoly). [In: Editor/ři (eds). Název celé monografie]. [Pořadí vydání, pokud není první]. Nakladatelství: místo vydání rok. [: stránkový rozsah kapitoly]. ISBN.

Příklad:
Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 | ISBN-13: 978–0198529453.

Fait V, Chrenko V, Gatěk J et al. Biopsie sentinelové uzliny u kožních nádorů. In: Neoral Č, Bohanes T (eds) et al. Biopsie sentinelove uzliny. Galén: Praha 2012: 35-56. ISBN 978–80–7262–882–7.

Elektronicky dostupná citace

Příklad:
Causes of death statistics. Data from October 2013. Eurostat. Anotace. Dostupné z WWW: <http://epp.eurostat.ec.europa.eu>.
Killu AM, Liang JJ, Jaffe AS. Erdheim-Chester disease with cardiac involvement successfully treated with anakinra. Int J Cardio 2013; 167(5): e115-e117. Dostupné z DOI: <http://doi: 10.1016/j.ijcard.2013.04.057>.

9. Přílohy obecně (tabulky, grafy, schémata, černobílé nebo barevné obrázky asnímky, přístrojové záznamy) ‒ nevkládat do editoru MS Office Word, ale dodat v samostatných „zdrojových“ souborech, v nichž byly vytvořeny; v textu citovat odkaz na příslušnou přílohu v kulaté závorce, například (tab. 1) nebo (graf 1) nebo (schéma 1) nebo (obr. 1); jsou-li použity „neautorské“ přílohy, je vždy třeba doložit souhlas všech osob (soukromých nebo právnických), které na ně mají copyright, případně lze použít data originálu pro vytvoření autorské přílohy s odkazem „upraveno podle Drummond MF, Sculpher MJ, Torrance GW et al. Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes. 3rd ed. Oxford University Press: Oxford (UK) 2005. ISBN 10 0198529457 | ISBN-13:978–0198529453“, resp. „upraveno podle [7] s uvedením plné citace v Literatuře.

  • Tabulky – nutno vytvořit v MS Office Excel nebo MS Office Word v programu tvoření tabulek (v žádném případě neslučovat buňky a v rámci jedné buňky nevkládat odrážky, hřebíky čísla ap).
  • Grafy – nutno vytvořit v MS Office Excel (je možné poslat i grafy už vložené do MS Office PowerPoint), grafy v jiných formátech nelze tisknout musí se znovu vytvářet.
  • Schémata – nutno vytvořit v grafickém editoru nebo poslat obrázek schématu ve formátu JPG, JPEG, TIF, případně ve formátu PDF v tiskovém rozlišení, viz níže.
  • Fotografie, přístrojové záznamy a perokresby – nutno dodat ve formátu JPG, JPEG, TIF, GIF v tiskovém rozlišení (minimálně 300 dpi, o rozměru minimálně 885 × 826 pixelů (tiskový rozměr 7,5 × 7 cm, tj. jeden sloupec), obrázek o tiskovém rozměru 14 × 7 cm (2 sloupce) musí mít rozměr 1650 × 826 pixelů)
Sanofi
 

Odborní garanti

 
 

Předplatné

Předplaťte si časopis

S předplatným získáváte plný přístup ke všem článkům.

více informací

 

Aktuální číslo

Vydání číslo: 1 / 2019

zobrazit obsah

 

 

Nejčtenější